Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vú mỡ thẳng mạ M6x0.75

5.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng mạ M8x1.25

0₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng mạ M9x1

5.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng mạ M10x1

5.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng mạ M12x1

8.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng mạ M14x1.5

10.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan