Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vú mỡ thẳng đồng M6x1

13.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng đồng M8x1.25

7.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng đồng M9x1

5.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng đồng M10x1.25

12.800₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng đồng M12x1.25

5.000₫ 0 đ

Vú mỡ thẳng đồng M14x1.25

6.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan