Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít tự ren đầu dù 13mm cá (Chiếc)

120₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 15mm (Chiếc)

92₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 20mm (Chiếc)

110₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 20mm cá (Chiếc)

110₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 25mm(Chiếc)

130₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 30mm (Chiếc)

150₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 40mm (Chiếc)

170₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 50mm (Chiếc)

340₫ 0 đ

Vít tự ren đầu dù 10mm( Chiếc)

85₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan