Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít tự ren đầu bằng 10mm

70₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 10mm EC

125₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 15mm

75₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 20mm

85₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 25mm

95₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 30mm

105₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 40mm

130₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 40mm Cá

180₫ 0 đ

Vít tự ren đầu bằng 50mm

150₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan