Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít tôn mạ nhúng nóng SEC 1" 3f( 1 Chiếc)

800₫ 0 đ

Vít tôn mạ nhúng nóng SEC 1 1/2" 4f (1 Chiếc)

1.000₫ 0 đ

Vít tôn mạ nhúng nóng SEC 2" 5f (1 Chiếc)

1.200₫ 0 đ

Vít tôn mạ nhúng nóng SEC 2 1/2" 6f (1 Chiếc)

1.400₫ 0 đ

Vít tôn mạ nhúng nóng SEC 3" 7f (1 Chiếc)

1.500₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan