Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít tôn inox-M5.5x25

1.900₫ 0 đ

Vít tôn inox - M5.5x16

1.900₫ 0 đ

Vít tôn inox-M5.5x32

2.200₫ 0 đ

Vít tôn inox-M5.5x38

2.400₫ 0 đ

Vít tôn inox-M5.5x50

2.900₫ 0 đ

Vít tôn inox-M5.5x63

3.400₫ 0 đ

Vít tôn inox-M5.5x70

4.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan