Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít gỗ đen 1.5cm (1kg/túi)

Túi 65.000₫ 0 đ

Vít gỗ đen 2cm (1kg/túi)

Túi 65.000₫ 0 đ

Vít gỗ đen 2.5cm (1kg/túi)

Túi 65.000₫ 0 đ

Vít gỗ đen 3cm (1kg/túi)

Túi 65.000₫ 0 đ

Vít gỗ đen 4cm (1kg/túi)

Túi 65.000₫ 0 đ

Vít gỗ đen 5cm (1kg/túi)

Túi 65.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan