Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít giác mạ-M6x50

900₫ 0 đ

Vít giác mạ-M6x60

1.000₫ 0 đ

Vít giác mạ-M6x80

1.200₫ 0 đ

Vít giác mạ-M8x60

1.400₫ 0 đ

Vít giác mạ M8x60-L

1.400₫ 0 đ

Vít giác mạ-M8x80

1.900₫ 0 đ

Vít giác mạ-M10x80

2.300₫ 0 đ

Vít giác mạ-M8x100

2.400₫ 0 đ

Vít giác mạ-M8x120

2.600₫ 0 đ

Vít giác mạ-M10x100

2.900₫ 0 đ

Vít giác mạ-M10x120

3.600₫ 0 đ

Vít giác mạ-M10x150

4.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan