Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít giác inox 304-M6x60

4.200₫ 0 đ

Vít giác inox 304-M6x80

5.200₫ 0 đ

Vít giác inox 304-M8x60

6.700₫ 0 đ

Vít giác inox 304-M8x80

8.300₫ 0 đ

Vít giác inox 304-M8x100

10.800₫ 0 đ

Vít giác inox 304-M10x80

11.400₫ 0 đ

Vít giác inox 304-M10x100

13.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan