Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít tôn gỗ 30mm (200 chiếc/túi)

60.000₫ 0 đ

Vít tôn gỗ 40mm (200 chiếc/túi)

70.000₫ 0 đ

Vít tôn gỗ 50mm (200 chiếc/túi)

85.000₫ 0 đ

Vít tôn gỗ 60mm (200 chiếc/túi)

100.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan