Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vam chữ G 25mm CB0003-1

42.000₫ 0 đ

Vam chữ G 50mm CB0003-2

56.000₫ 0 đ

Vam chữ G 75mm CB0003-3

100.000₫ 0 đ

Vam chữ G 100mm CB0003-4

132.000₫ 0 đ

Vam chữ G 125mm CB0003-5

162.000₫ 0 đ

Vam chữ G 150mm CB0003-6

213.000₫ 0 đ

Vam chữ G 200mm CB0003-8

285.000₫ 0 đ

Vam chữ G 250mm CB0003-10

352.000₫ 0 đ

Vam chữ G 300mm CB0003-12

392.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan