Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vam chữ G 25mm CB0003-1

Cái 28.400₫ 0 đ

Vam chữ G 50mm CB0003-2

Cái 37.800₫ 0 đ

Vam chữ G 75mm CB0003-3

Cái 67.500₫ 0 đ

Vam chữ G 100mm CB0003-4

Cái 89.100₫ 0 đ

Vam chữ G 125mm CB0003-5

Cái 109.400₫ 0 đ

Vam chữ G 150mm CB0003-6

Cái 143.800₫ 0 đ

Vam chữ G 200mm CB0003-8

Cái 192.400₫ 0 đ

Vam chữ G 250mm CB0003-10

Cái 237.600₫ 0 đ

Vam chữ G 300mm CB0003-12

Cái 264.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan