Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thước căn lá 15 lá 0.05mm-0.63mm CD0018-15

Cái 47.300₫ 0 đ

Thước căn lá 26 lá 0.03mm-0.63mm CD0018-26

Cái 67.500₫ 0 đ

Thước căn lá 31 lá 0.04mm-0.88mm CD0018-31

Cái 81.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan