Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thanh ren trái 8.8 M5x1m

Cây 44.700₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M6x1m

Cây 49.800₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M8x1m

Cây 54.800₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M10x1m

Cây 85.200₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M12x1m

Cây 95.400₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M14x1m

Cây 135.400₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M16x1m

Cây 165.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M18x1m

Cây 189.300₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M20x1m

Cây 200.000₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M22x1m

Cây 244.800₫ 0 đ

Thanh ren trái 8.8 M24x1m

Cây 269.700₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan