Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thanh ren 8.8 M6x1m

Cây 20.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M8x1m

Cây 24.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M10x1m

Cây 30.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M12x1m

Cây 44.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M14x1m

Cây 55.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M16x1m

Cây 76.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M18x1m

Cây 97.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M20x1m

Cây 110.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M22x1m

Cây 130.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M24x1m

Cây 164.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M27x1m

Cây 210.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M30x1m

Cây 230.000₫ 0 đ

Thanh ren 8.8 M36x1m

Cây 383.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan