Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thanh ren inox 304 M3x1m

Cây 22.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M4x1m

Cây 22.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M5x1m

Cây 24.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M6x1m

Cây 27.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M8x1m

Cây 46.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M10x1m

Cây 68.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M12x1m

Cây 82.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M14x1m

Cây 112.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M16x1m

Cây 171.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M18x1m

Cây 201.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M20x1m

Cây 246.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M22x1m

Cây 327.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M24x1m

Cây 372.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M27x1m

Cây 431.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M30x1m

Cây 551.000₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M33x1m

Cây 814.200₫ 0 đ

Thanh ren inox 304 M36x1m

Cây 827.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan