Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tay vặn cầu M4x16

Cái 11.700₫ 0 đ

Tay vặn cầu M5x20

Cái 12.100₫ 0 đ

Tay vặn cầu M6x30

Cái 16.800₫ 0 đ

Tay vặn cầu M8x40

Cái 27.400₫ 0 đ

Tay vặn cầu M10x40

Cái 28.300₫ 0 đ

Tay vặn cầu M12x40

Cái 29.600₫ 0 đ

Tay vặn cầu M14x40

Cái 38.400₫ 0 đ

Tay vặn cầu M16x50

Cái 50.200₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan