Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bép Hàn 0.9 Dài

10.000₫ 0 đ

Bép Hàn 1.2 Dài

10.000₫ 0 đ

Bép Hàn 1.6 Dài

10.000₫ 0 đ

Cổ Cong 500A

79.000₫ 0 đ

Chụp khí 500A

54.000₫ 0 đ

Sứ Chia Khí 500A

10.000₫ 0 đ

Bộ mỏ hàn Pana 500A

160.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan