Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Phanh trục inox 304 1 lỗ-3 (2.7)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304 1 lỗ-4 (3.7)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304 1 lỗ-5 (4.7)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304 1 lỗ-6 (5.6) (Túi 100)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-6 (5.6)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304 1 lỗ-7 (6.5) (Túi 100)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-7 (6.5)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-8 (7.4)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-9 (8.4)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-10 (9.3)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-11 (10.2)

Cái 3.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-12 (11.1)

Cái 2.400₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-13 (12)

Cái 2.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-14 (12.9)

Cái 2.800₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-15 (13.8)

Cái 3.100₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-16 (14.7)

Cái 3.200₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-17 (15.7)

Cái 3.400₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-18 (16.5)

Cái 3.600₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-19 (17.5)

Cái 3.700₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-20 (18.5)

Cái 4.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-21 (19.5)

Cái 4.300₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-22 (20.5)

Cái 4.400₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-24 (22.2)

Cái 4.800₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-25 (23.2)

Cái 5.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-26 (24.2)

Cái 5.200₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-28 (25.9)

Cái 5.600₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-30 (27.9)

Cái 6.100₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-32 (29.6)

Cái 6.400₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-34 (31.5)

Cái 6.800₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-35 (32.2)

Cái 7.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-36 (33.2)

Cái 7.200₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-37 (34.2)

Cái 7.400₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-38 (35.2)

Cái 7.600₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-40 (36.5)

Cái 8.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-42 (38.5)

Cái 8.400₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-45 (41.5)

Cái 8.900₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-47 (43.5)

Cái 9.500₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-48 (44.5)

Cái 9.600₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-50 (45.8)

Cái 10.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-52 (47.8)

Cái 10.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-55 (50.8)

Cái 11.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-58 (53.8)

Cái 12.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-60 (55.8)

Cái 12.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-62 (57.8)

Cái 16.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-65 (60.8)

Cái 25.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-68 (63.5)

Cái 26.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-70 (65.5)

Cái 26.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-72 (67.5)

Cái 28.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-75 (70.5)

Cái 30.000₫ 0 đ

Phanh trục inox 304-78 (73.5) (Túi 100)

Cái 30.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan