Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Phanh E inox 304-1.2(0.9)

Cái 2.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-1.5(1.2)

Cái 2.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-2(1.7)

Cái 2.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-2.5(2.2)

Cái 2.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-3(2.5)

Cái 2.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-3.5(3)

Cái 3.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-4(3.5)

Cái 3.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-5(4.5)

Cái 3.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-6(5.5)

Cái 3.200₫ 0 đ

Phanh E inox 304-7(6.7)

Cái 3.400₫ 0 đ

Phanh E inox 304-8(7.5)

Cái 3.400₫ 0 đ

Phanh E inox 304-9(8)

Cái 3.700₫ 0 đ

Phanh E inox 304-10(9.5)

Cái 3.900₫ 0 đ

Phanh E inox 304-12(10.5)

Cái 4.300₫ 0 đ

Phanh E inox 304-15(13)

Cái 6.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm