Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông bịt PT-8(1/16")

Cái 6.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-10(1/8")

Cái 8.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-13(1/4")

Cái 10.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-16(3/8")

Cái 12.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-21(1/2")

Cái 15.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-27(3/4")

Cái 17.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-34(1")

Cái 29.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-42(1-1/4")

Cái 49.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT-48(1-1/2")

Cái 66.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan