Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông bịt mạ G-10(1/8")

Cái 2.900₫ 0 đ

Bu lông bịt mạ G-13(1/4")

Cái 3.200₫ 0 đ

Bu lông bịt mạ G-16(3/8")

Cái 7.500₫ 0 đ

Bu lông bịt mạ G-21(1/2")

Cái 13.200₫ 0 đ

Bu lông bịt mạ G-27(3/4")

Cái 29.700₫ 0 đ

Bu lông bịt mạ G-34(1")

Cái 65.900₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan