Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông bịt G-10(1/8")

Cái 10.900₫ 0 đ

Bu lông bịt G-13(1/4")

Cái 13.900₫ 0 đ

Bu lông bịt G-16(3/8")

Cái 16.900₫ 0 đ

Bu lông bịt G-21(1/2")

Cái 19.800₫ 0 đ

Bu lông bịt G-27(3/4")

Cái 23.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm