Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bulong bịt có vai mạ G-10(1/8")

Cái 4.800₫ 0 đ

Bulong bịt có vai mạ G-13(1/4")

Cái 6.200₫ 0 đ

Bulong bịt có vai mạ G-16(3/8")

Cái 11.000₫ 0 đ

Bulong bịt có vai mạ G-21(1/2")

Cái 16.500₫ 0 đ

Bulong bịt có vai mạ G-27(3/4")

Cái 27.400₫ 0 đ

Bulong bịt có vai mạ G-34(1")

Cái 61.600₫ 0 đ

Bulong bịt có vai mạ G-42(1-1/4")

Cái 68.400₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan