Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông bịt PT inox-304-8(1/16")

Cái 9.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-10(1/8")

Cái 8.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-13(1/4")

Cái 11.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-16(3/8")

Cái 17.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-21(1/2")

Cái 27.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-27(3/4")

Cái 39.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-34(1")

Cái 65.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-42(1-1/4")

Cái 156.000₫ 0 đ

Bu lông bịt PT inox-304-48(1-1/2")

Cái 235.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan