Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Nở đóng M6

Cái 1.300₫ 0 đ

Nở đóng M8

Cái 1.400₫ 0 đ

Nở đóng M10

Cái 2.100₫ 0 đ

Nở đóng M12

Cái 4.700₫ 0 đ

Nở đóng M14

Cái 11.500₫ 0 đ

Nở đóng M16

Cái 12.500₫ 0 đ

Nở đóng M20

Cái 36.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan