Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Nở đóng inox 304-M6x25

Cái 9.400₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M8x30

Cái 10.600₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M10x40

Cái 19.400₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M12x50

Cái 39.700₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M16x60

Cái 64.300₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan