Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Nở đóng inox 304-M6x25

9.000₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M8x30

10.000₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M10x40

20.000₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M12x50

40.000₫ 0 đ

Nở đóng inox 304-M16x70

65.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan