Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Sáp đánh bóng Xingdiao màu xanh

0₫ 0 đ

Sáp đánh bóng Xingdiao màu trắng

0₫ 0 đ

Sơ dừa D100

10.000₫ 0 đ

Nỉ xám D100

8.000₫ 0 đ

Nỉ đỏ D100

9.000₫ 0 đ

Nỉ trắng D100

13.000₫ 0 đ

Sáp đánh bóng TQ 40x40x180mm

45.000₫ 0 đ

Sáp đánh bóng AQ 60x50x160mm

120.000₫ 0 đ

Nỉ trụ tạo xước mịn #180x120x100

327.000₫ 0 đ

Nỉ trụ tạo xước thô #60x120x100

327.000₫ 0 đ

Nỉ trụ #120-40x25

19.000₫ 0 đ

Nỉ đánh bóng đường kính 200mm

570.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan