Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Lưỡi cắt bê tông Cmart 100mm

55.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông xẻ rãnh Makita 100mm

70.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông liền 125mm

115.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông rãnh 125mm

80.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông 180mm

90.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông Makita 230mm

235.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông Makita 250mm

295.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông Hàn Quốc 400x27x16mm

1.500.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông D400x25x16mm

1.200.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông Vinex D100

75.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông Vinex D125

110.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông liền TOPE 150 TO-S0305B

90.000₫ 0 đ

Lưỡi cắt bê tông xẻ rãnh TOPE 150 TO-S0305B

90.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan