- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen vênh mạ-M5

Cái 200₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M6

Cái 200₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M8

Cái 200₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M10

Cái 300₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M12

Cái 300₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M14

Cái 300₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M16

Cái 400₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M18

Cái 700₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M20

Cái 700₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M22

Cái 900₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M27

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen vênh mạ-M30

Cái 1.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan