- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen vênh inox 201-M3

Cái 300₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M4

Cái 300₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M5

Cái 300₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M6

Cái 400₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M8

Cái 400₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M10

Cái 500₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M12

Cái 700₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M14

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M16

Cái 1.400₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M18

Cái 1.700₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M20

Cái 2.200₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M22

Cái 2.600₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M24

Cái 3.100₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M27

Cái 4.000₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M30

Cái 5.000₫ 0 đ

Long đen vênh inox 201-M36

Cái 6.400₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan