- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

 

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen phẳng inox 304-M1.4

Cái 800₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M1.6

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M2

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M2.5

Cái 1.000₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M3

Cái 300₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M4

Cái 400₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M5

Cái 400₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M6

Cái 500₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M8

Cái 600₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M10

Cái 900₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M12

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M14

Cái 1.600₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M16

Cái 2.100₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M18

Cái 2.700₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M20

Cái 3.500₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M22

Cái 3.700₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M24

Cái 5.100₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M27

Cái 7.300₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-M30

Cái 10.100₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan