Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M3 (3.2x7x0.5)

Cái 500₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M4 (4.3x9x0.8)

Cái 800₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M5 (5.3x10x1)

Cái 1.200₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M6 (6.4x12x1.5)

Cái 1.400₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M8 (8.4x16x1.5)

Cái 1.600₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M10 (10.5x20x2)

Cái 3.000₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M12 (13x24x2.5)

Cái 4.600₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M14 (15x28x2.5)

Cái 6.500₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M16 (17x30x2.5)

Cái 6.900₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M18 (19x34x3)

Cái 7.400₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M20 (21x37x3.2)

Cái 8.000₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M22 (23x39x3.2)

Cái 8.500₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M24 (25x44x4)

Cái 10.700₫ 0 đ

Long đen phẳng inox 304-DIN125-M30 (31x56x4)

Cái 15.100₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan