Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen phẳng đồng-M5x9x1

Cái 2.000₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M6x12x1

Cái 3.000₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M8x14x1

Cái 3.200₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M10x18x1

Cái 4.400₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M12x18x1.5

Cái 5.400₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M14x20x1.5

Cái 6.200₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M16x22x1.5

Cái 6.700₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M18x24x1.5

Cái 7.000₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M20x26x1.5

Cái 7.500₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M22x28x1.5

Cái 8.700₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M24x30x1.5

Cái 11.000₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M27x35x1.5

Cái 18.300₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M30x38x1.5

Cái 19.500₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M33x41x1.5

Cái 21.100₫ 0 đ

Long đen phẳng đồng-M36x44x2

Cái 34.600₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan