Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Kim hànTig 1.6mm

15.000₫ 0 đ

Kim hànTig 2.0mm

35.000₫ 0 đ

Kim hànTig 2.4mm

35.000₫ 0 đ

Kim hànTig 3.2mm

60.000₫ 0 đ

Que Bù TIG Sắt 1.0mm

5.000₫ 0 đ

Que Bù TIG Inox 2mm

7.000₫ 0 đ

Que bù Tig sắt 1.6mm

120.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan