Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Gọng gà 450mm CL0041-18

93.800₫ 0 đ

Gọng gà 600mm CL0041-24

135.000₫ 0 đ

Gọng gà 750mm CL0041-30

166.300₫ 0 đ

Gọng gà 900mm CL0041-36

182.500₫ 0 đ

Gọng gà 1200mm CL0041-48

768.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan