Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Cán đĩa cắt 3.0

11.000₫ 0 đ

Trục giữ đĩa cắt M1-5mm

35.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D16

14.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D18

16.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D20

17.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D25

20.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D30

22.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D35

28.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D40

34.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D50

39.000₫ 0 đ

Đĩa cắt hợp kim D60

48.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan