Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dây đôi ga-oxi xanh đỏ D8

25.000₫ 0 đ

Dây hơi đơn cao su D9.5/m

22.000₫ 0 đ

Dây hơi đơn cao su D8/m

20.000₫ 0 đ

Dây hơi đơn cao su D13/m

33.000₫ 0 đ

Dây hơi đơn cao su D16/m

45.000₫ 0 đ

Dây đôi ga-oxi xanh đỏ D6.5 HQ

25.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan