Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc vát mép 1 mặt mạ-M3

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc vát mép 1 mặt mạ-M4

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc vát mép 1 mặt mạ-M5

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc vát mép 1 mặt mạ-M6

Cái 1.800₫ 0 đ

Đai ốc vát mép 1 mặt mạ-M8

Cái 3.300₫ 0 đ

Đai ốc vát mép 1 mặt mạ-M10

Cái 4.300₫ 0 đ

Đai ốc vát mép 1 mặt mạ-M12

Cái 5.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan