Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc tai hồng dày 304 M5 DIN315-D

Cái 7.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M6 DIN315-D

Cái 8.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M8 DIN315-D

Cái 11.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M10 DIN315-D

Cái 17.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M12 DIN315-D

Cái 26.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M14 DIN315-D

Cái 38.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M16 DIN315-D

Cái 45.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M18 DIN315-D

Cái 53.000₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng dày 304 M20 DIN315-D

Cái 57.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan