Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc tai hồng 201-M3

1.500₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng 201-M4

1.900₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng 201-M5

2.200₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng 201-M6

2.800₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng 201-M8

3.700₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng 201-M10

5.400₫ 0 đ

Đai ốc tai hồng 201-M12

9.800₫ 0 đ