Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc siêu mỏng mạ CL10-M6x0.75x2

Cái 2.300₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL10-M6x1x2

Cái 2.300₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL12-M8x1x2.5

Cái 2.900₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL12-M9x0.75x2

Cái 3.500₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL14-M10x1x3

Cái 3.500₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL14-M12x1x2

Cái 3.500₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL17-M12x1.25x3

Cái 4.200₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL19-M14x1x4

Cái 4.600₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL19-M14x1.5x4

Cái 4.600₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL22-M16x1x4

Cái 5.800₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL22-M16x1.5x5

Cái 6.200₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL24-M18x1x3

Cái 7.300₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL24-M18x1.5x4

Cái 6.900₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL27-M20x1x3

Cái 7.500₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL27-M20x1.5x3

Cái 7.500₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL30-M22x1x3

Cái 11.100₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL30-M22x1.5x5

Cái 13.300₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL32-M24x1x4

Cái 14.200₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL30-M24x1.5x5

Cái 14.700₫ 0 đ

Đai ốc siêu mỏng mạ CL40-M30x1.5x4

Cái 20.200₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan