Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc ren trái mạ-M5

Cái 2.000₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M6

Cái 2.300₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M8

Cái 2.500₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M10

Cái 3.200₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M12

Cái 3.600₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M14

Cái 4.800₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M16

Cái 5.100₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M18

Cái 7.800₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M20

Cái 13.000₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M22

Cái 13.100₫ 0 đ

Đai ốc ren trái mạ-M24

Cái 18.300₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan