Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc nối 304-M3x5x12

Cái 12.500₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M4x6x16

Cái 14.200₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M5x8x15

Cái 15.400₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M5x8x20

Cái 17.600₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M6x10x15

Cái 16.500₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M6x8x20

Cái 17.800₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M6x8x25

Cái 24.100₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M8x13x15

Cái 18.300₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M10x17x20

Cái 22.300₫ 0 đ

Đai ốc nối 304-M12x19x20

Cái 27.400₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan