Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Đai ốc nối mạ-M6

1.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M8

1.500₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M10

2.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M12

2.600₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M14

9.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M16

11.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M18

18.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M20

19.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M22

42.800₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M24

43.500₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M27

55.300₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M30

63.200₫ 0 đ