Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc nối mạ-M4x7x15

Bộ 1.100₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M5x8x20

Cái 1.300₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M6x10x19

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M8x12x28

Cái 1.500₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M10x13x33

Cái 2.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M12x15x39

Cái 2.600₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M14x19x44

Cái 9.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M16x21x48

Cái 11.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M18x26x54

Cái 18.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M20x30x50

Cái 19.000₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M22x32x65

Cái 40.100₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M24x34x70

Cái 42.100₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M27x38x78

Cái 55.300₫ 0 đ

Đai ốc nối mạ-M30x41x80

Cái 63.200₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan