- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc mũ-M3

Cái 800₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M4

Cái 800₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M5

Cái 900₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M6

Cái 1.100₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M8

Cái 1.400₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M10

Cái 1.900₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M12

Cái 2.600₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M14

Cái 4.100₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M16

Cái 3.700₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M18

Cái 4.800₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M20

Cái 5.600₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M22

Cái 9.800₫ 0 đ

Đai ốc mũ-M24

Cái 13.300₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan