Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc mũ inox 304-M3

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M4

Cái 1.400₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M5

Cái 1.500₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M6

Cái 1.600₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M8

Cái 2.100₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M10

Cái 4.000₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M12

Cái 5.400₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M14

Cái 12.200₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M16

Cái 18.100₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M18

Cái 27.600₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M20

Cái 30.000₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M22

Cái 63.000₫ 0 đ

Đai ốc mũ inox 304-M24

Cái 82.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan