Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc ren mịn 8.8-M8x1

Cái 1.900₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M10x1.25

Cái 2.400₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M12x1.5

Cái 4.600₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M20x2

Cái 10.500₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M24x1.5

Cái 14.700₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M24x2

Cái 14.700₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M27x1.5

Cái 22.600₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M27x2

Cái 22.600₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M30x1.5

Cái 28.600₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M30x2

Cái 28.600₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M30x3

Cái 28.600₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M33x2

Cái 38.400₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M33x3

Cái 38.400₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M36x1.5

Cái 50.700₫ 0 đ

Đai ốc ren mịn 8.8-M36x2

Cái 50.700₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan