Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc mỏng inox 304-M2.5

Cái 2.500₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M3

Cái 2.000₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M4

Cái 2.100₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M5

Cái 2.200₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M6

Cái 2.400₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M8

Cái 4.100₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M10

Cái 5.500₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M12

Cái 6.600₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M14

Cái 9.300₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M16

Cái 11.800₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M20

Cái 24.500₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M27

Cái 39.400₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan