Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc mỏng inox 304-M2.5

Cái 3.260₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M3

Cái 1.950₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M4

Cái 1.950₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M5

Cái 1.950₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M6

Cái 2.340₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M8

Cái 5.850₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M10

Cái 7.230₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M12

Cái 8.700₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M14

Cái 16.500₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M16

Cái 18.100₫ 0 đ

Đai ốc mỏng inox 304-M20

Cái 37.700₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm