Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc mặt bích-M8

10.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M10

6.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M12

8.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M14

10.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M16

11.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M18

15.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M20

17.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M22

21.000₫ 0 đ

Đai ốc mặt bích-M24

29.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm