Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc mạ-M3

Cái 180₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M4

Cái 120₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M5

Cái 200₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M6

Cái 230₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M8

Cái 250₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M10

Cái 500₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M12

Cái 660₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M14

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M16

Cái 1.500₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M18

Cái 1.800₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M20

Cái 2.400₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M22

Cái 2.800₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M24

Cái 3.800₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M27

Cái 5.900₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M30

Cái 8.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan