Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc mạ-M3

Cái 300₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M4

Cái 200₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M5

Cái 300₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M6

Cái 300₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M8

Cái 300₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M10

Cái 700₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M12

Cái 900₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M14

Cái 1.300₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M16

Cái 1.800₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M18

Cái 2.400₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M20

Cái 3.000₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M22

Cái 3.800₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M24

Cái 4.800₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M27

Cái 7.200₫ 0 đ

Đai ốc mạ-M30

Cái 10.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan