Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc liền phẳng mạ-M3

1.200₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M4

1.200₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M5

900₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M6

800₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M8

900₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M10

1.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M12

1.400₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M14

3.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M16

4.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M18

12.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M20

16.000₫ 0 đ