- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc liền phẳng mạ-M3

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M4

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M5

Cái 900₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M6

Cái 800₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M8

Cái 900₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M10

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M12

Cái 1.400₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M14

Cái 3.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M16

Cái 4.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M18

Cái 12.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng mạ-M20

Cái 16.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan